Bliv medlem af Midtfyns Golfklub

Hvis du vil være medlem af Midtfyns Golfklub, og du har spillet golf tidligere, kan du enten udfylde den digitale formular her på siden, eller du kan downloade en indmeldelsesformular, som du så kan printe ud, derpå udfylde med de ønskede oplysninger, underskrive og til sidst sende den som vedhæftet fil på en mail til:

tilmelding@midtfynsgolfklub.dk

Hvis du vælger at tilmelde dig via den digitale formular, vil du få en besked på skærmen om, at den er succesfuldt sendt, og vi vil så vende tilbage til dig snarest muligt. Vi vil selvfølgelig også vende tilbage til dig, hvis du sender tilmeldingen som vedhæftet fil pr. mail til Tina Dinesen, der står for tilmeldinger til klubben.

Hvis du ikke har kendskab til golf, men gerne vil lære det spændende og underholdende spil i Midtfyns Golfklub, skal du melde dig til et prøvemedlemsskab, der koster 500 kr. for personer, som aldrig har spillet golf.

Hvis du har golfkendskab fra tidligere, kan du også vælge at starte blidt med et prøvemedlemsskab i stedet for straks at melde dig ind med fuldt medlemsskab. Det koster så 800 kr.  Beløbet modregnes ved indmeldelse efter prøvetidens udløb.

Klik her for at læse mere om et prøvemedlemsskab og tilmelde dig.

I disse  satser er der indregnet kontingent til DGU p.t.: Senior/Ungdom/Flex kr. 167,00 –
Junior/Mini/Langdistance kr. 89,00

Medlemskabet i klubben er bindende i mindst et år fra indmeldelse. Udmeldelse skal ske med 2 mdrs. varsel til den 30.06 eller den 31.12.

Nye medlemmer, seniorer og ungdom der ikke tidligere har været medlem af en golfklub, eller prøvemedlem i Midtfyns Golfklub er berettiget til 5 fællestræningslektioner og teoriundervisning, enkeltlektioner kan tilkøbes. Prøvemedlemsskab er gældende i 2 måneder, inkluderer træningslektioner og teoriundervisning, så du er klar til at gå til den obligatoriske prøve, når du melder dig ind.

Øvrige oplysninger medlemskategorier og kontingent

●Kontingentet, betales forud for ½ år ad gangen i januar og juli sammen med det til enhver tid gældende DGU-kontingent. Ved indmeldelse betales der kontingent incl. til DGU fra den måned man melder sig ind og frem til halvåret. Derefter betales ½ årligt kontingent incl. DGU kontingent.
●Alle medlemskategorier giver ret til frie bolde på drivingrange.
●Seniormedlemskab (dog ikke flexmedlemskaber) giver ret til at tage én gæst med pr. runde til reduceret greenfee, som hvert år fastsættes af bestyrelsen.
●Langdistancemedlemskab forudsætter bestyrelsens godkendelse af DGU-hjemmeklub. Kontingent for langdistancemedlemskaber betales forud for 1 år ad gangen. Såfremt indmeldelse sker i løbet af året betales der kun kontingent fra den måned man melder sig ind.
●Flexmedlemskab giver ingen ret til rabatordninger på greenfee, herunder til den Fynske greenfeeordning, eller erhvervelse af G6-kort. Flexmedlemskab giver ret til greenfee-spil på baner, hvor dette accepteres.
Kontingent for flexmedlemskaber betales forud for 1 år ad gangen i januar. Såfremt indmeldelse sker i løbet af året betales der kun kontingent fra den måned man melder sig ind.
●Nye medlemmer, seniorer og ungdom, der ikke tidligere har været medlem af en golfklub, eller prøvemedlem i Midtfyns Golfklub er berettiget til 5 fællestræningslektioner og teoriundervisning. Enkeltlektioner kan tilkøbes. Bestyrelsen kan periodisk indføre gratis prøvemedlemskab som del af en aktivitet.
●Ved udmeldelse pr. 31.12. og efterfølgende genindmeldelse i løbet af 1. halvår i det kommende kalenderår, betales der fuld kontingent for dette 1. halvår, og ikke som normalt forholdsmæssigt fra den måned indmeldelsen sker.

Øvrige oplysninger indskud:
●Indskud betales i én rate
●Ungdom, juniorer, mini og passive betaler ikke indskud.

Persondataforordning:
Der henvises til ”Privatlivspolitik for Midtfyns Golfklub” på klubbens hjemmeside: Midtfynsgolfklub.dk.