Baneservice i Midtfyns Golfklub

Formål:
Formålet med baneservice er at sikre, at vores medlemmer og gæster til enhver tid får den bedst mulige oplevelse i Midtfyns Golfklub. Baneservicen kommer rundt på alle klubbens faciliteter.

Væsentligste indsatsområder er:
• At klubbens ordens- og adfærdsregler efterleves af såvel medlemmer som gæster.
• At medlemmer bærer synligt bagmærke fra klubben med aktuelt årstal, samt at de er registreret og bekræftet i Golfbox.
• At gæstespillere bærer synligt greenfeeslip eller G5 bagmærke og er registreret og bekræftet i Golfbox, før man går på banen eller træningsområdet.
• At flow og spilletempo er optimalt.
• At spillerne altid har en pitchfork i lommen, og at den er klar til brug.
• At spillerne retter nedslagsmærker op, lægger opslåede turfs på plads, og river i bunkers.
• At spillerne sætter kurve på plads efter brug på drivingrange.
• At rangebolde ikke anvendes udenfor træningsområdet.

Baneservicen er tænkt som en service overfor klubbens medlemmer og gæster, og udføres regelmæssigt af en fast skare af klubbens medlemmer.