Mandag Morgen

Seniorgolf Midtfyns Golfklub.

Formål:

”Klub” i klubben til fremme af golfspillet og socialt samvær for seniorer (50+)

Målgruppe:

Klubbens seniormedlemmer med gyldigt DGU kort og Hcp på max. 72.

Golfspillet:

Primært 9 huller med Gunstart. Der spilles 9 huller løbende (d.v.s. at hvis man starter på hul 4 sluttes på hul 12). Holdene sammensættes afhængig af deltagerantal og matchform.

Spilledage:

Primært mandage i den af udvalget fastlagte spilleperiode. Der afvikles venskabsmatcher hjemme eller på fremmede golfbaner. Datoerne for disse vil blive sat op i klubhuset samt vist på klubbens hjemmeside.

Mødetidspunkt:

Matchfee, pt. kr. 10,- skal være indbetalt kl.: 08.45. Lodtrækning foretages herefter. Spillet starter, når holdene er klar på de respektive huller.

Præmier:

Der spilles i Dame og Herre grupper. Vinpræmierne uddeles i hver gruppe efter princippet 1. flaske mindst 6 deltagere, 2. flaske mindst 16 deltagere o.s.v. (herrerækken). for damerækken ved mindst 4 – 14 -24 deltagere o.s.v.

En deltager kan kun få 1 vinpræmie af disse pr. måned. Der udtages en månedsvinder blandt både Dame- og Herredeltagere, som modtager en vinpræmie. Månedsvinderne findes udfra den enkeltes 3 bedste scores i måneden. Der udtrækkes klappræmier blandt de tilstedeværende efter hver match. Vindere af vinpræmier kan ikke deltage i dagens klappræmie. Der er ligeledes vinpræmie ved “Birdie” og “Hole in One”.

Program for 2021

Mandag morgen starter op hver mandag fra 12. april og slutter den 25. oktober, dog undtaget 2. Pinsedag som flyttes til onsdag den 26. Maj.

Mandag den 12. April afholdes der et medlemsmøde efter matchen hvor vi får afsluttet 2020 med aflæggelse af regnskab og supplering af udvalget. Om der skal ske mere den dag får du først besked om den 7. April hvor udvalget har møde, da jeg er i tvivl om udvalget må “ servere noget “.

Begge Venskabsmatcher foregår hos os i år og der spilles 18 huller.
Langesø : Det grå guld kommer mandag den 21. Juni
Fåborg: Driverklubben kommer mandag den 6. September

Mandag morgen udvalg

Dorte-res200x200

Dorte Larsen
Tlf.: 20 72 72 25
dorteschreiberlarsen@icloud.com

Birthe-Jeppesen200x200

Birte Jeppesen
Tlf.: 23 43 60 46
birte.jeppesen@mail.dk

Kirsten Nielsen200x200

Kirsten Nielsen
Tlf.: 30 31 14 07

erik@wonge.net

Peter-Larsen 200x200

Peter Larsen (sekretær)
Tlf.: 22 99 54 97
peter100347@gmail.com

joergen_madsen

Jørgen Madsen
Tlf.: 29804023
jomads01@gmail.com