Efter generalforsamlingen den 21. marts, hvor Anny Hessellund og Anne Mette Nordtorp forlod bestyrelsen, har der været konstituerende møde i bestyrelsen, og den nye bestyrelses sammensætning har også betyder ændringer i sammensætningen af vores udvalg.
Ny kasserer i stedet for Anny er en anden tal-kyndig, nemlig revisor Kurt Poulsen, og i stedet for Anne Mette er Jacob Thomsen kommet ind i bestyrelsen, der nu kun består af mænd. Ny næstformand i stedet for Anne Mette er Sten Lunde, der altså er den anden nye i bestyrelsen.
Klik her for at se sammensætningen af bestyrelse og udvalg