Takket være Chr. Ottosen er der kommet levende tag på de to læskure, der foruden at kunne bruges til en at holde pause i og til at søge ly i for regn, jo også er beregnet til at søge ly i ved tordenvejr, hvor man ikke kan nå at komme tilbage til klubhuset,

Taget hedder et sedumtag, og det er Nature Impact, hvor Christian Ottosen er ansat, der har sponsoreret dem, men ikke selve skurene, der jo som bekendt er placeret efter hul 10, så det nemt kan tilgåes fra hul 10 og hul 17, samt ved teestedet på hul 14, så det kan nåes fra hul 13 og 14.

Du kan læse mere om det midfynske firma ved at klikke her