Greenkeeper-teamet har været på tur i roughen for at bekæmpe de mange tidsler, vi har i nogle af høj rough områderne. Vi bør kunne se en mærkbar effekt inden for de næste 2-5 uger.
Nogle af tee-stederne er ligeledes blevet behandlet imod mælkebøtter og andet ukrudt, så her skulle vi ligeledes kunne se en forbedring.